Prawie 30 mln zł dla bibliotek szkolnych

Do końca października można składać wnioski o dotacje w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają takie wnioski do swoich organów prowadzących. A te do wojewodów.

Publikacja: 28.10.2022 20:49

Pieniądze mogą być przeznaczone na modernizację placówek

Pieniądze mogą być przeznaczone na modernizację placówek

Foto: AdobeStock

Z takiej możliwości mogą skorzystać publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, a także szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne. Z programu wyłączone są branżowe szkoły II stopnia, szkoły dla dorosłych i szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej.

– Zainteresowanie naszym programem jest bardzo duże, znacznie większe niż w zeszłym roku – mówi rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak.

Wsparcie finansowe dla przedszkoli może być udzielone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo.

Z kolei biblioteki szkolne mogą wnioskować o dotacje na: zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowania dla bibliotek, czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2022 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 550 mln zł.

Czytaj więcej

Nauczycielka Roku 2022: O pomyślności państw decyduje poziom wykształcenia społeczeństwa

Z takiej możliwości mogą skorzystać publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, a także szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne. Z programu wyłączone są branżowe szkoły II stopnia, szkoły dla dorosłych i szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Oświata
Oddech rodziców na plecach MEN. Zmiany są zbyt powolne
Oświata
Znamy szkoły przyjazne LGBTQ+. Po raz pierwszy wysoko szkoły z mniejszych miast
Oświata
Ankieta: Sztuczna inteligencja odrabia lekcje za polskich licealistów
Oświata
Wojsko zaraz po ukończeniu szkoły. Co proponuje armia?
Oświata
Szef IBE: Polska szkoła choruje nie na testozę, ale na ocenozę
Oświata
Uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska Damą Orderu Uśmiechu