Do Rządowego Centrum Legislacji trafiło właśnie aż dziewięć projektów rozporządzeń do nowej ustawy o wychowaniu i resocjalizacji nieletnich. Jednym z jej skutków ma być tworzenie, na bazie części z dotychczasowych poprawczaków, okręgowych ośrodków wychowawczych. Mają w nich się znaleźć nastolatki, które skończyły 13 lat i mają na swoim koncie przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo np. notorycznie uciekają z młodzieżowych ośrodków wychowawczych. MS planuje: ile ich powstanie, jakimi prawami będą się rządziły i kto konkretnie będzie do nich trafiał. Wniosek o skierowanie nieletniego do takiego ośrodka wraz z orzeczeniem o zastosowaniu środka wychowawczego i opinią o nieletnim sędzia przesyła niezwłocznie do MS. Przekazane dokumenty pozwolą uzyskać informacje o nieletnim w celu wyznaczenia ośrodka, w którym proces readaptacji nieletniego będzie mógł być prowadzony w jak najpełniejszym zakresie. Chodzi z jednej strony o odciążenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w których sytuacja jest bardzo trudna. Trafiają tu młodzi ludzie z różnymi problemami. Z drugiej strony chodzi właśnie o poprawczaki. Ich obłożenie się zmniejsza, a nie ma powodu, by stały puste.

Czytaj więcej

Dłużej w poprawczaku. Sejm uchwalił zmiany dotyczące nieletnich

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe