Uczelnie są otwarte dla ukraińskich studentów

Darmowe akademiki, uproszczone formalności dotyczące przeniesienia na studia, pomoc finansowa i psychologiczna – tak pomagają szkoły wyższe.

Publikacja: 02.03.2022 20:09

Uczelnie są otwarte dla ukraińskich studentów

Foto: Uniwersytet Warszawski

Polskie szkoły wyższe chcą przyjmować ukraińskich studentów. Jeszcze jednak nie wiadomo, jak dokładnie będą wyglądać formalności.

– Finalizujemy prace nad zmianami pozwalającymi na przyjmowanie studentów z uczelni ukraińskich w uproszczonej procedurze oraz na udzielanie wsparcia materialnego w postaci zapomóg oraz stypendiów. Przygotowujemy też rozwiązania, które systemowo będą wspierać integrację. To np. nauczanie języka polskiego – mówi Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej.

Gotowi na przyjęcia

Przygotowania trwają na wszystkich uczelniach.

– Jesteśmy gotowi na przyjęcie około 20–30 osób. Trwają prace nad ustaleniem zasad, na jakich mogłyby odbywać się przyjęcia. Trzeba pamiętać, że nasza uczelnia nie prowadzi studiów w języku angielskim, zatem w grę wchodziłoby kształcenie w języku polskim. Przemyślenia wymaga też sprawa ewentualnych różnic programowych i w treści kształcenia. Bo przecież nie chodzi o to, by ci studenci studiowali cokolwiek i jakkolwiek, ale by umożliwić im efektywną kontynuację rozpoczętego kształcenia, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami – mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku. I podkreśla, że uczelnia liczy na bardziej szczegółowe wskazówki ze strony resortu.

Czytaj więcej

Polski system ochrony zdrowia zaangażowany w pomoc Ukrainie

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, każda uczelnia określa własne procedury przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Wobec masowego napływu osób uciekających przed wojną uczelnie same będą dążyć do unifikacji zasad.

– Chcemy uniknąć chaosu informacyjnego. Jako członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich będziemy uczestniczyli we wspólnie opracowanych i wdrożonych regulacjach – mówi Tomasz Zieliński, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwolnienie z opłat

Osoby mające status uchodźcy, korzystające z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, posiadające Kartę Polaka lub będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego w Polsce, są zwolnione z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki. Mogą składać wniosek o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe procedury w tych sprawach określa uczelnia. Jeśli zaś student ma status uchodźcy, korzysta z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, ma Kartę Polaka, jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP, dodatkowo może wystąpić o stypendium socjalne oraz kredyt studencki. Uczelnie starają się jednak wesprzeć wszystkich swoich studentów pochodzących z Ukrainy.

– Studenci i doktoranci UW z Ukrainy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za akademik i studia, mają też możliwość skorzystania z zapomogi i stypendium socjalnego – mówi dr Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczelnie oferują też pomoc psychologiczną i prawną. A wsparcie obejmuje nie tylko studentów.

– Oddaliśmy na potrzeby uchodźców jeden z naszych akademików. Pomieści łącznie 160 osób w pokojach jedno- i dwuosobowych. Powstaje też świetlica dla dzieci z Ukrainy. Pod opieką kadry pedagogicznej organizowane będą zajęcia, gry, zabawy i aktywności dla najmłodszych – podaje przykłady pomocy Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Prof. Wiesław Banyś, rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP w porozumieniu z ministerstwem oraz Parlamentem Studentów RP zdecydował, że zadania dotychczasowego zespołu koordynatorów regionalnych ds. przeciwdziałania skutkom pandemii zostaną poszerzone o działania związane z przyjęciem i pomocą udzielaną przez polskie uczelnie i instytuty PAN osobom ze środowiska akademickiego Ukrainy i ich rodzinom. Najpierw musimy ustalić, jak wielu studentów chce u nas kontynuować naukę, na jakich kierunkach etc. Będziemy się starać koordynować przyjmowanie studentów ukraińskich na różne uczelnie, aby najlepiej wykorzystać nasz potencjał. W miarę możliwości chcielibyśmy ujednolicić generalne zasady przyjmowania ich na uczelnie, jednocześnie uczelnie są autonomiczne i mogą określać własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Ponadto, inne zasady szczegółowe mogą obowiązywać w uczelniach medycznych, inne na politechnikach, a jeszcze inne na uniwersytetach. Najważniejsze jest by podać Ukraińcom pomocną dłoń.


Polskie szkoły wyższe chcą przyjmować ukraińskich studentów. Jeszcze jednak nie wiadomo, jak dokładnie będą wyglądać formalności.

– Finalizujemy prace nad zmianami pozwalającymi na przyjmowanie studentów z uczelni ukraińskich w uproszczonej procedurze oraz na udzielanie wsparcia materialnego w postaci zapomóg oraz stypendiów. Przygotowujemy też rozwiązania, które systemowo będą wspierać integrację. To np. nauczanie języka polskiego – mówi Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Edukacja
"Tu jesteśmy gośćmi, a nasz dom nie istnieje". Życie ukraińskich dzieci w Polsce
Edukacja
Warszawski Uniwersytet Medyczny nie wybierze rektora 23 kwietnia
Edukacja
Klucz odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ 2024
Edukacja
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 2024
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Edukacja
Sondaż: Co o rezygnacji z obowiązkowych prac domowych myślą Polacy?
Edukacja
Koniec obowiązkowych prac domowych. Prezes ZNP mówi: Za szybko