Operatorzy ministerialnej infolinii dostępnej pod numerami: +48 532 547 968, +48 883 840 964, +48 883 840 967, +48 539 147 692, poinformują o możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim bądź lekarsko-dentystycznym na którejś z polskich uczelni. Można się z nimi porozumieć zarówno po polsku, jak i ukraińsku.

Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia proszą, by dzwoniący zawczasu przygotowali następujące dane: imię, nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt, nazwę uczelni, na której dotychczas odbywało się kształcenie na Ukrainie, stopień zaawansowania nauki wyrażony w liczbie ukończonych semestrów i dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia, znajomość języków polskiego lub ukraińskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce, obywatelstwo i pochodzenie (należy zaznaczyć, odpowiednio: obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego, obywatel Polski). Należy także podać wybraną uczelnię w Polsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zdaniem prof. Andrzeja Marszałka, kierownika Katedry i Zakładu Patologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia UMP, konsultanta krajowego patomorfologii i prezesa Polskiego Towarzystwa Patologii, kontynuowanie przez studentów z Ukrainy nauki na polskiej uczelni jest możliwe. – Należy jednak pamiętać, że językiem wykładowym na uczelniach medycznych w Polsce jest język polski lub angielski. Przyjęcie studentów z Ukrainy musiałoby się także wiązać ze zwiększeniem nakładów na dydaktykę oraz systemem stypendialnym. Z wcześniejszych doświadczeń, m.in. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z czasów Majdanu, wynika jednak, że pomiędzy systemami kształcenia ukraińskim i polskim są ogromne różnice – mówi prof. Andrzej Marszałek.

Czytaj więcej

Szkoły szykują się na przyjęcie Ukraińców