Powstaną branżowe centra umiejętności

Utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia zawodowego – to najważniejsze punkty podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudy nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Jej celem jest wsparcie i dostosowanie potrzeb rynku pracy do systemu kształcenia zawodowego.

Publikacja: 22.09.2023 03:00

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

BCU to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, szkolenia oraz egzaminowania łączące szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże, kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym energetykę odnawialną, elektronikę czy przemysł lotniczy. Pierwsze z planowanych 120 ośrodków już powstają.

Trwa nabór organizatorów BCU

Są one całkowicie nową propozycją w polskim systemie szkolnictwa, wykraczające poza dotychczasowe tradycyjne modele edukacji i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. Istotną funkcją BCU będzie również upowszechnianie innowacji i nowych technologii w danej branży, tak by zapewnić szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań kluczowych dla dalszego rozwoju ery Przemysłu 4.0.

Ośrodki będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki, m.in. w automatyce, robotyce, mechatronice, motoryzacji, ale także w hotelarstwie czy opiece społecznej. Ich zadaniem jest integracja edukacji z biznesem. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa właściwe dla dziedzin, których dotyczy projekt.

Jak podkreśla Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej i kształcenia zawodowego, obecnie już niemal 60 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych realizuje kształcenie branżowe i techniczne. To wyraźny znak, że młodzież jest coraz bardziej zainteresowana wyborem tej ścieżki kariery, dlatego tak ważne jest, by szkolnictwo i biznes wspólnie odpowiadały na to zapotrzebowanie.

– Branżowe centra umiejętności będą impulsem do dynamicznego rozwoju wielu branż – od florystyki po mechatronikę. Dzięki centrom i bezpośredniej komunikacji pomiędzy organizacjami branżowymi, biznesem a instytucjami edukacyjnymi możliwe będzie reagowanie w procesie kształcenia na potrzeby rynku – powiedziała Marzena Machałek.

Branżowe centra umiejętności mogą być zakładane m.in. przez samorządy czy organizacje branżowe. Wyłoniono już 85 projektów, które uzyskają dofinansowanie na utworzenie centrów. Do współpracy w ich tworzeniu zaproszonych zostało ponad 100 branż, wśród których znajdują się przedstawiciele izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych, spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych. W tej chwili trwa, ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, trzeci nabór wniosków dla organizatorów branżowych centrów umiejętności. Termin składania wniosków upływa 25 września 2023 r. o gdz. 16.00.

Łącznie na utworzenie centrów przeznaczono kwotę ponad 1,4 mld złotych. Pierwsze BCU powstaną jeszcze w 2023 roku, a do końca 2024 roku ma być ich łącznie 120.

WZK wesprą politykę edukacyjną

Obecnie powstają także wojewódzkie zespoły koordynacji (WZK), które w regionach będą wspierać politykę edukacyjną, koordynować doradztwo zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych oraz promować kształcenie zawodowe i idee uczenia się przez całe życie.

– Wojewódzkie zespoły koordynacji połączą wszystkie podmioty związane z kształceniem branżowym, a także instytucje rynku pracy, wojewódzkie urzędy pracy oraz podmioty gospodarcze tak, aby wspólnie wypracowywać strategię rozwoju szkolnictwa branżowego; oraz kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych, a także doradztwa zawodowego zarówno dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – powiedziała Marzena Machałek.

W skład WZK wejdą m.in. przedstawiciele organów wykonawczych samorządów województw: urzędów marszałkowskich, wojewódzkich urzędów pracy, placówek doskonalenia nauczycieli lub spółek samorządowych oraz innych instytucji zaangażowanych w działania w ramach pięciu filarów: oświaty, rynku pracy i gospodarki, zarządzania strategicznego, funduszy europejskich i dialogu społecznego.

Pięć województw: dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, opolskie i podlaskie, będzie realizowało projekty w partnerstwie m.in. z uczelniami.

Budżet przewidziany na realizację projektów, w ramach których będą funkcjonowały WZK, wynosi 344 mln złotych.

– Reforma szkolnictwa zawodowego opiera się na mocniejszym powiązaniu szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy. To między innymi ustawowy wymóg podpisywania umów pomiędzy szkołami a pracodawcami, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, przygotowywane we współpracy z branżami oraz przygotowywana i publikowana co roku „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” – wyliczała minister Machałek.

Każde z województw będzie realizowało trzy główne zadania związane z funkcjonowaniem wojewódzkich zespołów koordynacji oraz realizacją działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej danego województwa, koordynacji działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocji kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

– Zostaną przygotowane różnego rodzaju rozwiązania technologiczne promujące i upowszechniające opracowane zasoby np. portale, bazy inicjatyw (np. bazy nauczycieli szkolnictwa zawodowego, doradców zawodowych, oferty pracodawców gotowych przyjąć nauczycieli na szkolenia branżowe). Przedstawiciele szkół wyższych i pracodawców będą organizowali fora edukacyjne. Ponadto będą rozwijane sieci współpracy szkół branżowych, szkół wyższych i edukacji pozaformalnej. Tego rodzaju wsparcie umożliwi wymianę doświadczeń doradców zawodowych – podsumowuje minister Marzena Machałek.

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

BCU to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, szkolenia oraz egzaminowania łączące szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże, kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym energetykę odnawialną, elektronikę czy przemysł lotniczy. Pierwsze z planowanych 120 ośrodków już powstają.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Szkoła ery cyfrowej: uczniowie tego liceum tworzą profesjonalne gry wideo w 36 godzin
Rozwój zawodowy
Euroskills 2023: Polscy zawodnicy otrzymali rekordową liczbę medali
Rozwój zawodowy
EuroSkills 2023: w Gdańsku ruszyły największe zawody umiejętności branżowych
Rozwój zawodowy
W poszukiwaniu mistrzów przyszłości – EuroSkills Gdańsk 2023
Rozwój zawodowy
Rozwój współpracy pomiędzy szkołami, instytucjami a rynkiem pracy. Kolejny etap reformy szkolnictwa branżowego