Urlop szkoleniowy – czym jest i komu przysługuje?

W przepisach kodeksu pracy wymieniono kilka rodzajów urlopów. Pracownicy najczęściej korzystają z urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, a niekiedy z bezpłatnych. Przepisy umożliwiają też jednak korzystanie z urlopów szkoleniowych.

Publikacja: 26.04.2022 00:01

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego to on przepada.

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego to on przepada.

Foto: Anton Gvozdikov

Mogą z nich skorzystać pracownicy, którzy dokształcają się na polecenie lub za zgodą pracodawcy. Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i który z inicjatywy pracodawcy lub własnej, ale za zgodą pracodawcy, podnosi swe kwalifikacje, uzupełnia wiedzę lub zdobywa umiejętności zawodowe przydatne w firmie, w której jest zatrudniony.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Osoby, które dokształcają się bez wiedzy pracodawcy nie mogą skorzystać z tego rodzaju urlopu. W takiej sytuacji, gdy pracownik potrzebuje wolnego musi korzystać z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu w sytuacji, gdy pracownik nie poinformował pracodawcy o chęci podnoszenia kwalifikacji. Urlop szkoleniowy nie dotyczy sytuacji, kiedy pracownik musi wziąć udział w zajęciach lub wykładach.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji, która będzie zawierała kluczowe zagadnienia np. zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, opis zobowiązań pracodawcy dotyczący np. zapłaty czesnego lub zakres współfinansowania, zobowiązanie pracownika do pracy w firmie przez ustalony okres czasu, jednak nie dłuższy niż 3 lata. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Umowa szkoleniowa nie jest konieczna w sytuacji, gdy pracodawca nie zobowiązuje pracownika do pozostania w zatrudnieniu po zakończeniu edukacji.

Czytaj więcej

Równoważny system czasu pracy – kiedy można go stosować?

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy określa się w taki sam sposób jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika w trakcie już ich trwania, wtedy pracownik nabywa prawo do urlopu szkoleniowego.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Kodeks pracy szczegółowo określa wymiar urlopu szkoleniowego:

·       6 dni dla pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

·       21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej lub przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Są to wymiary minimalne. Pracodawca może udzielić pracownikowi większej liczby dni wolnego, jeśli istnieje taka potrzeba. Urlop szkoleniowy udzielany jest na wniosek pracownika. Gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego to on przepada.

Mogą z nich skorzystać pracownicy, którzy dokształcają się na polecenie lub za zgodą pracodawcy. Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i który z inicjatywy pracodawcy lub własnej, ale za zgodą pracodawcy, podnosi swe kwalifikacje, uzupełnia wiedzę lub zdobywa umiejętności zawodowe przydatne w firmie, w której jest zatrudniony.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Osoby, które dokształcają się bez wiedzy pracodawcy nie mogą skorzystać z tego rodzaju urlopu. W takiej sytuacji, gdy pracownik potrzebuje wolnego musi korzystać z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu w sytuacji, gdy pracownik nie poinformował pracodawcy o chęci podnoszenia kwalifikacji. Urlop szkoleniowy nie dotyczy sytuacji, kiedy pracownik musi wziąć udział w zajęciach lub wykładach.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkolenia
Coraz większe zainteresowanie bronią. Gdzie można nauczyć się strzelać?
Szkolenia
Pracownicy chcą się rozwijać, firmy nie spieszą z odpowiedzią
Szkolenia
Jesień pod znakiem aktywizacji uchodźców
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą