MEN ma problem z logiką i legislacją

Trybunał Konstytucyjny nakazał poprawić ustawę o systemie oświaty, bo uznał, że jest niezgodna z konstytucją. Zdaniem prawników jej nowelizacja także, bo jest źle napisana.

Aktualizacja: 31.12.2014 08:38 Publikacja: 31.12.2014 01:00

MEN ma problem z logiką i legislacją

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Sprawa dotyczy orzeczenia TK z września 2013 r., który uznał, że kwestie dotyczące systemu oceniania i egzaminowania uczniów powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Na zmianę prawa dał 18 miesięcy – obowiązujące traci moc 9 kwietnia 2015 r.

Co zrobiło Ministerstwo Edukacji? Wykreśliło z ustawy zakwestionowany przez TK artykuł i w jego miejsce wstawiło treść rozporządzenia, które w kwietniu przestanie obowiązywać. Ale przy okazji nowelizacji resort edukacji postawił zmienić inne przepisy, przez co ustawa rozrosła się tak, że stała się niezrozumiała dla prawników.

Już na etapie prac rządu nad tym projektem Rządowe Centrum Legislacji zwracało uwagę na jego słabość w obszarze merytorycznym, legislacyjnym i redakcyjnym. Pod koniec listopada projekt został jednak przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

Prawnicy nie zostawiają na nim suchej nitki. Marek Jamrogowicz, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, w swojej opinii pisze, że projekt nadal budzi wątpliwości co do poprawności konstytucyjnej. „Lektura projektowanych rozwiązań skłania do wniosku, że proponowane przepisy często nie odpowiadają minimalnej zrozumiałości i precyzji językowej, nie zawierają jednoznacznych merytorycznych rozwiązań" – napisał Jamrogowicz.

Z kolei dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska oraz Joanna M. Karolczak, ekspertki w dziedzinie legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, piszą, że stopień szczegółowości oraz uregulowanie niektórych zagadnień na poziomie ustawy przyczyniają się do tego, że jest ona w znacznym stopniu nieczytelna. „Ustawa, która już w obowiązującym stanie prawnym jest trudna do zrozumienia dla prawników, będzie kompletnie niezrozumiała dla osób pracujących w oświacie, w szczególności dyrektorów i nauczycieli placówek szkolnych" – napisały ekspertki.

Natomiast Justyna Osiecka-Chojnacka, specjalista ds. społecznych w Biurze Analiz Sejmowych, zwraca uwagę, że MEN zamierza wykorzystać nowelizację ustawy do regulowania zagadnień, które powinny leżeć w gestii dyrektora lub nauczycieli, czy też lansowania określonych praktyk, które prawo oświatowe już dopuszcza.

Edukacja
Klucz odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ 2024
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Edukacja
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 2024
Edukacja
Sondaż: Co o rezygnacji z obowiązkowych prac domowych myślą Polacy?
Edukacja
Koniec obowiązkowych prac domowych. Prezes ZNP mówi: Za szybko
Edukacja
Olimpiada z chemii przepustką do dobrego liceum? MEN nie mówi „nie”