Partnerem relacji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji