Dyskryminacja w Instytucie Historii Sztuki UJ? RPO interweniuje

Pojawiły się sygnały o możliwym znęcaniu się psychicznym i poniżaniu studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przez niektórych pracowników, a także o ich seksistowskich, ksenofobicznych i homofobicznych wypowiedziach - pisze rzecznik praw obywatelskich.

Publikacja: 30.07.2022 12:04

Dyskryminacja w Instytucie Historii Sztuki UJ? RPO interweniuje

Foto: Adobe Stock

Do rzecznika praw obywatelskich trafiło pismo jednego z absolwentów Instytutu Historii Sztuki UJ, w którym informuje on o przypadkach znęcania się psychicznego i poniżania studentów i doktorantów tego Instytutu przez niektórych jego pracowników, a także o ich seksistowskich, ksenofobicznych i homofobicznych wypowiedziach.

W internecie byli studenci IHS UJ pisali na temat nieprawidłowości, do jakich miało tam dochodzić w ostatnich latach.

Z doniesień medialnych wynika zaś, że studenci IHS UJ spotykali i spotykają się m. in. z przemocą słowną, w tym publicznym wyzywaniem i wyśmiewaniem, niesprawiedliwym traktowaniem czy ignorowaniem ze strony niektórych pracowników. Zachowania te miały mieć negatywny wpływ na zdrowie studentów, w tym psychiczne. Część z nich była zmuszona do skorzystania z pomocy lekarskiej.

Z informacji ze strony internetowej IHS UJ wynika, że jego władze zaproponowały organizację spotkań wszystkich zainteresowanych z dziekan Judytą Rodzińską-Nowak i przedstawicielami Samorządu Studenckiego w obecności mediatorów- pracowników Instytutu cieszących się zaufaniem studentów.

Samorząd Studentów Wydziału Historycznego UJ miał zaś przekazać władzom uczelni zebrane przez studentów IHS UJ informacje na temat nieakceptowalnych zachowań niektórych pracowników. Z informacji prasowych wynika ponadto, że działania - w odpowiedzi na skargę absolwenta IHS UJ - podjął również rektor.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się w tej sprawie do rektora uczelni prof. Jacka Popiela. Chce się dowiedzieć, jakie działania podjął w odpowiedzi na skargę absolwenta IHS UJ i opisane doniesienia.

Czytaj więcej

Pięć płci w ankiecie UJ. Przemysław Czarnek wysłał pismo do rektora

Do rzecznika praw obywatelskich trafiło pismo jednego z absolwentów Instytutu Historii Sztuki UJ, w którym informuje on o przypadkach znęcania się psychicznego i poniżania studentów i doktorantów tego Instytutu przez niektórych jego pracowników, a także o ich seksistowskich, ksenofobicznych i homofobicznych wypowiedziach.

W internecie byli studenci IHS UJ pisali na temat nieprawidłowości, do jakich miało tam dochodzić w ostatnich latach.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matriał Promocyjny
Ojcowie na urlopie to korzyści dla ich dzieci, rodzin, ale i firm
Edukacja
"Tu jesteśmy gośćmi, a nasz dom nie istnieje". Życie ukraińskich dzieci w Polsce
Edukacja
Warszawski Uniwersytet Medyczny nie wybierze rektora 23 kwietnia
Edukacja
Klucz odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ 2024
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Edukacja
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 2024