Od 18 lipca jest to możliwe w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą liczyć ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr. Stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Czytaj więcej

Zachęcą do studiowania medycyny