Projekt ustawy powołującej Akademię Kopernikańską, która według deklaracji nie ma zastępować Polskiej Akademii Nauk, wniósł do Sejmu prezydent. Wcześniej pracował nad nim resort Przemysława Czarnka. A teraz ten sam minister przedłożył rządowi swoje stanowisko do projektu. Celem ustawy jest utworzenie Akademii Kopernikańskiej, której głównym zadaniem będzie prowadzenie Narodowego Programu Kopernikańskiego. Według zapewnień rządu pozwoli on zbudować więzi przedstawicieli krajowego życia naukowego oraz włączyć zagranicznych badaczy do współpracy z polskimi zespołami naukowymi.

Czytaj więcej

Rządowy Program Kopernikański: Nowe natarcie na PAN

Polskie środowisko akademickie, m.in. KRASP, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i PAN, projekt ocenia negatywnie. Zaapelowało do prezydenta Dudy o jego wycofanie.

Etap legislacyjny: I czytanie w Sejmie