Informacje dla studentów z Ukrainy – kontynuacja nauki

Przepisy przewidują, że obywatelowi Ukrainy mogą zostać uznane w Polsce odpowiednie okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Niezbędne w tym celu jest złożenie oświadczenia, że 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej w Ukrainie i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię. Następnie polska uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

Publikacja: 26.03.2022 10:08

Informacje dla studentów z Ukrainy – kontynuacja nauki

Foto: Adobe Stock

Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące uznania rezultatów nauki w uczelni zagranicznej (czyli przeniesienie ocen, zaliczeń z dotychczasowego przebiegu edukacji określonego w programie studiów). Decyzję w sprawie podejmuje rektor uczelni.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się, uczelnia może zobowiązać studenta do zdania odpowiednich egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

Oczywiście jeżeli jest taka możliwość warto zabrać ze sobą wszelkie możliwe dokumenty dotyczące wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Wobec obywateli Ukrainy nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów. Innymi słowy nie jest konieczne formalne uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w Ukrainie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Edukacji i Nauki pod numerem telefonu:

+48 22 52 92 662 | ukraina-studia@mein.gov.pl

Informacje o systemie szkolnictwa wyższego znajdują się pod adresem: https://study.gov.pl/

Listę kierunków studiów w języku angielskim znajduję się pod adresem: https://study.gov.pl/studyfinde

Czytaj więcej

Студенти – інформація для студентів – продовження навчання

Obywatel Ukrainy, który:

1. ma status uchodźcy;

2. korzysta z ochrony czasowej;

3. ma Kartę Polaka;

4. jest małżonkiem lub krewnym obywatela Polski mieszkającego w Polsce:

a) jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych;

b) ma prawo wnioskować o stypendium socjalne oraz kredyt studencki

c) może także wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe procedury w tych sprawach określa uczelnia.

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy:

materiały prasowy

Дивіться українську версію

Czytaj też:

I część poradnika:

Ukraińcy - pierwsze kroki w Polsce

Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące uznania rezultatów nauki w uczelni zagranicznej (czyli przeniesienie ocen, zaliczeń z dotychczasowego przebiegu edukacji określonego w programie studiów). Decyzję w sprawie podejmuje rektor uczelni.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się, uczelnia może zobowiązać studenta do zdania odpowiednich egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

Edukacja
Warszawa: Studenci mogą starać się o stypendia im. Jana Pawła II
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Edukacja
Na Florydzie uczniowie nie poznają całych dzieł Szekspira. Chodzi o seks
Edukacja
Dr Zofia Sawicka: Wielki potencjał wspólnych badań
Edukacja
Kierunek lekarski najpopularniejszy na KUL. Wielu chętnych na jedno miejsce
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Edukacja
Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie
Edukacja
Żakowski do maturzystów: Opowiedzcie swoją Polskę przyszłości i wygrajcie indeksy