Aby włączyć dzieci z Ukrainy do polskiego systemu oświaty, zostanie powiększona liczebność klas i grup przedszkolnych. Minister edukacji i nauki wydał rozporządzenie w tej sprawie. Uzasadnił, że zmiana jest konieczna ze względu na duży napływ ukraińskich dzieci w związku z konfliktem zbrojnym.

Gdy trzeba będzie przyjąć do przedszkola dziecko z Ukrainy, rozporządzenie zakłada możliwość przyjęcia do oddziału dodatkowo maksymalnie trojga takich dzieci. Oznacza to, że do jednej grupy będzie mogło chodzić maksymalnie 28 przedszkolaków.

Czytaj więcej

Specustawa o uchodźcach: wszystko, co trzeba wiedzieć

Rozwiązanie to dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, czyli tzw. zerówki. Dzieci, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego tak samo jak dzieci polskie. Obejmuje je też obowiązek szkolny.

Dlatego podobne rozwiązanie dotyczy uczniów klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej. Obecnie liczba uczniów w klasie I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25.

Liczbę tę można zwiększyć o maksymalnie dwóch uczniów, gdy w trakcie roku szkolnego zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie szkoły.

Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów o czterech uczniów będących obywatelami Ukrainy. Maksymalna liczba uczniów nie będzie jednak mogła być wyższa niż 29.

Rozwiązania mają obowiązywać do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia 2022 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.