Potrzebna pomoc dla białoruskich studentów

Fundacja Humanosh oraz Białoruski Młodzieżowy Hub, które pomagają studentom - uchodźcom zwracają się z apelem o pomoc dla podopiecznych.

Publikacja: 26.09.2021 11:24

Flaga wolnej Białorusi

Flaga wolnej Białorusi

Foto: Bloomberg

Chodzi o środki, które mogą zostać przeznaczone na stypendia dla studentów Białorusi, pomoc w opłaceniu kaucji za mieszkanie, zakupie biletu miesięcznego, rzeczy do mieszkania, albo w wynajmie pokoju lub mieszkania.

Fundacja Humanosh przypomina, że Polska jest krajem, który przyjmuje najwięcej prześladowanych studentów z Białorusi. Teraz studiuje w Polsce 9 700 studentów z tego kraju. W Polsce młodzież z Białorusi najchętniej wybiera: zarządzanie, informatykę, turystykę i rekreację, stosunki międzynarodowe, logistykę, wydział lekarski. Najwięcej osób studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, SGH, Politechnice i Uniwersytecie w Białymstoku.

"Sytuację pogorszyła decyzja Łukaszenki z października 2020 r. nakazująca bezzwłoczne usunięcie z uczelni osób, które brały udział w strajkach lub demonstracjach - opisują przedstawiciele Fundacji. Władze białoruskie utrudniają, we wszelki możliwy sposób, studia zagranicą. Aby rozpocząć naukę np. na polskim uniwersytecie potrzebne jest świadectwo maturalne - oryginał i apostille. Władze tych dokumentów nie wydają, podobnie jak zaświadczeń o ukończeniu np. 4-5 lat studiów. Młodzi ludzie, którzy byli tuż przed dyplomem, ale wzięli udział w protestach, stają w obliczu konieczności powrotu do szkoły średniej, bo w Polsce nie mogą wykazać się nawet maturą, nie mówiąc już o zaliczonych kolejnych latach studiów. Obowiązkiem uczelni białoruskiej jest wydanie relegowanemu studentowi oryginałów matury i CT, jednak dziekanaty nagminnie ten obowiązek łamią".

Wsparcie można przekazywać na konto fundacji Humanosh: PKO BP 25 1020 4900 0000 8202 3295.

Przedstawiciele organizacji białoruskich działających w Polsce przypominają, że dzięki programowi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, pomoc stypendialną otrzymało w zeszłym roku 900 studentów. "Stypendium wynosi 1250 zł i musi wystarczyć na pokrycie kosztu mieszkania, wyżywienia, dojazdów, książek, kart czasowego pobytu, etc. Innym źródłem pomocy są stypendia im. Konstantego Kalinowskiego. Jest to największy w Europie program pomocy studentom białoruskim. Znajomość polskiego nie jest wymogiem, gdyż program zapewnia kursy językowe. Stypendia przyznawane są od 14 lat, tylko w ubiegłym roku pomoc otrzymało ponad 600 osób. Jednak ich wartość nie była rewaloryzowana od czasu powołania funduszu. Jego wysokość to wciąż 300 euro. Jest to kropla w morzu potrzeb, gdyż studenci, którzy taką pomoc otrzymają, nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Otrzymana kwota absolutnie nie wystarcza na codzienne życie nawet na najskromniejszym poziomie, nie mówiąc już o pokryciu kosztów związanych z nauką. Zazwyczaj młodzi ludzie lądują w Polsce z jednym plecakiem, bez ubrań, książek, nie mówiąc o komputerze, meblach czy innych sprzętach niezbędnych do życia. Na pomoc rodziny nie mogą liczyć, bo jej członkowie nie mogą przyjechać do Polski, a ich sytuacja materialna zazwyczaj jest bardzo trudna" - podkreślają przedstawiciele Fundacji Humanosh oraz Białoruski Młodzieżowy Hub.

Wsparcie można przekazywać na konto fundacji Humanosh: PKO BP 25 1020 4900 0000 8202 3295. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane studentom. W tytule przelewu trzeba dopisać "dla studentów".

Chodzi o środki, które mogą zostać przeznaczone na stypendia dla studentów Białorusi, pomoc w opłaceniu kaucji za mieszkanie, zakupie biletu miesięcznego, rzeczy do mieszkania, albo w wynajmie pokoju lub mieszkania.

Fundacja Humanosh przypomina, że Polska jest krajem, który przyjmuje najwięcej prześladowanych studentów z Białorusi. Teraz studiuje w Polsce 9 700 studentów z tego kraju. W Polsce młodzież z Białorusi najchętniej wybiera: zarządzanie, informatykę, turystykę i rekreację, stosunki międzynarodowe, logistykę, wydział lekarski. Najwięcej osób studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, SGH, Politechnice i Uniwersytecie w Białymstoku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja
Warszawa: Studenci mogą starać się o stypendia im. Jana Pawła II
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Edukacja
Na Florydzie uczniowie nie poznają całych dzieł Szekspira. Chodzi o seks
Edukacja
Dr Zofia Sawicka: Wielki potencjał wspólnych badań
Edukacja
Kierunek lekarski najpopularniejszy na KUL. Wielu chętnych na jedno miejsce
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Edukacja
Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej