Dane CKE uwzględniają wyniki egzaminów zarówno w głównym, majowym terminie jak i wyniki dodatkowej sesji w czerwcu oraz sesji poprawkowej w sierpniu.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównymi w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiło 274831 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2021roku przystąpiło 40 305tegorocznych absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2021roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu.

W 2020 roku maturę zdało 81,8 proc. abiturientów.

Oto szczegółowe wyniki tegorocznej matury:

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów  obowiązkowych w ter

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2021 r. – odsetek sukcesów

CKE

Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w terminie  głównym, dodatkowym i po

Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym 2021 r. dla tegorocznych absolwentów

CKE