Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłosiła listę liceów, które najlepiej przygotowują uczniów do startu na studia. Wśród wyróżnionych najwięcej jest liceów warszawskich, ale w zestawieniu znalazło się także liceum z Białegostoku oraz liceum z Lublina.

Pierwsze miejsce zajmuje : LO im. A. Frycza - Modrzewskiego w Warszawie, 2. LO im. S. Batorego w Warszawie, 3. LO im. Kopernika w Warszawie, 4. LO im. Staszica w Lublinie, a 5. LO im. Mickiewicza w Białystoku.

- Zastosowaliśmy jedno proste kryterium: porównaliśmy licea pod kątem liczby maturzystów, którzy dostali się na studia w SGH w bieżącym roku akademickim. Dodatkowo też obliczyliśmy tzw. skuteczność poszczególnych liceów, czyli ilu maturzystów kandydujących z danego liceum rzeczywiście dostało się na studia u nas - mówi Anna Kozińska, dyrektor Biura Rekrutacji w SGH.

W ubiegłym roku akademickim na pierwszych trzech miejscach znajdowały się te same licea. Nagrodę specjalną „Nasza Klasa w SGH" w tym roku otrzymało XV Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza-Modrzewskiego za przygotowanie 42 kandydatów, którzy zdali egzaminy maturalne z wynikami umożliwiającymi im przyjęcie do SGH. Najskuteczniejsze okazało się I LO z Białegostoku, w którego przypadku do SGH dostało się aż 25 na 27 kandydatów.

Kryterium przyjęcia kandydata do SGH to jego pozycja na liście rankingowej (osób zarejestrowanych i zakwalifikowanych do przyjęcia), a punkty są przyznawane za wyniki z czterech wybranych przedmiotów maturalnych : matematyki lub fizyki, geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie lub ekonomii, pierwszego języka obcego - jednego z sześciu do wyboru, drugiego języka obcego z mniejszą wagą – jeden z sześciu do wyboru.

Przy czym przy pierwszych trzech przedmiotach brany jest pod uwagę wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym.