Akcja #GruntujemyCnotyNiewieście rozpoczęła się o godzinie 15.30. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą tęczowe flagi oraz plakaty z hasłami: Wiedza, Bunt, Odwaga, Niezależność.

Zorganizowany przez Strajk Kobiet protest to reakcja na decyzje ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"8 lipca, minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał dokument, w którym nakreślone zostały kierunki na nowy rok szkolny. Składa się z sześciu punktów, traktujących m.in o »wspomaganiu przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie«, »kształtowaniu właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie«, działaniu na rzecz »szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej« oraz edukacji ekologicznej" - tłumaczył Strajk Kobiet.

"Uliczny trolling kretyńskiej wypowiedzi to nasz sposób na odreagowanie absurdu - i zwrócenie uwagi na dewastowanie wszelkich cnót i wartości, które powinny przyświecać nowoczesnej oświacie. Mówimy STOP indoktrynacji uczennic i uczniów, politycznemu sterowaniu szkołami wszelkimi metodami z prawem karnym włącznie (patrz: kuratorzy-prokuratorzy i »przestępstwa edukacyjne«), ciepłym dyrektorskim posadom dla fanatyków religijnych, sprowadzaniu samorządów do roli woźnych i centralizacji systemu, STOP pisowskiej cenzurze prewencyjnej dyskwalifikującej organizacje pozarządowe i kagańcowi na szkoły niepubliczne. STOP urabianiu młodzieży na narodowo-katolicką modłę!!!" - przekazały organizatorki.

Słowa o cnotach niewieścich

Dr Paweł Skrzydlewski, pracownik Katedry Pedagogiki PWSZ w Chełmie i doradca ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" interpretował priorytety polityki oświatowej na następny rok szkolny. Podkreślał m.in. wagę rodziny w wychowaniu dobrego człowieka. - Tylko dzięki cnotom społecznym możemy uzyskać człowieka dojrzałego, czyli takiego, który umie spełniać dobro - przekonywał.

Zdaniem felietonisty Radia Maryja i TV Trwam, problemem może być wychowanie i zachowanie kobiet. Dlatego kluczowe jest ich właściwie wychowanie, czyli "ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich".

- Jakaś część społeczeństwa zrozumiała słowa prof. Skrzydlewskiego o cnotach w sposób nieprawdopodobnie prymitywny - komentował minister Czarnek.