Po raz 14. dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" ogłaszają ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych.

Nasz ranking jest jedynym takim zestawieniem w kraju. Dlaczego? Bo pokazujemy szkoły, w których uczniowie osiągają najlepsze wyniki na maturze, odnoszą sukcesy na olimpiadach przedmiotowych oraz mają dobrą opinię wśród kadry akademickiej.

Wyjątkowa szkoła

– Wielość tych kryteriów daje dobre odwzorowanie rzeczywistości – mówi prof. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodniczący kapituły ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2012.

Kapituła podtrzymała wprowadzoną w 13. edycji rankingu zasadę, że w głównych zestawieniach osobno oceniane są licea i technika. Tak wyłoniliśmy dwie najlepsze szkoły w Polsce: Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie.

Toruńskie liceum obroniło pierwsze miejsce na podium. To wyjątkowa szkoła, która założona została przy uniwersytecie, by z pomocą nauczycieli akademickich i z wykorzystaniem autorskich programów nauczania kształcić zdolną młodzież.

Z kolei Technikum Elektroniczne awansowało na najwyższe miejsce na podium wśród techników z ubiegłorocznej siódmej lokaty. Elżbieta Hanc, dyrektorka Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, podkreśla, że to zasługa przede wszystkim nauczycieli i uczniów, którzy tworzą atmosferę sprzyjającą podnoszeniu wyników.

Naukowy  Mount Everest

Oprócz głównych zestawień najlepszych liceów i techników prezentujemy też podrankingi maturalne. O pozycji w nich decydowały wyniki egzaminów maturalnych w maju 2011 r.

W tej kategorii wśród liceów wszystkie trzy pierwsze miejsca na podium należą do szkół warszawskich, a najlepsze jest XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika.

– Nauka w naszej szkole to jak zdobywanie Mount Everestu – mówi Barbara Dąbrowska, wicedyrektorka XXXIII LO. – Uczenie się biologii czy chemii w języku angielskim dla przeciętnego ucznia jest trudne, ale nasza młodzież wie, czego chce. Wielu naszych absolwentów studiuje w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych – dodaje.

Wśród techników najlepsze wyniki na maturze uzyskali uczniowie Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Jego dyrektor Antoni Borgosz żartuje, że wysokie noty w szkole osiągane są dzięki dyscyplinie, która wyraża się w jasno określonych i przestrzeganych zasadach, np., że nie można się spóźniać.

– Technikum nazywane jest klasztorem męskim o zaostrzonej regule – śmieje się Antoni Borgosz.

W odrębnym zestawieniu wyróżniamy szkoły, których uczniowie odnoszą sukcesy na olimpiadach przedmiotowych. W tym zestawieniu pierwsza lokata przypadła toruńskiemu Liceum Akademickiemu UMK.