Jesteśmy uczelnią liderów

Prof. dr hab. Aleksander Ronikier, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Publikacja: 07.11.2022 08:00

Materiał powstał we współpracy ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula powstała w wyniku połączenia trzech uczelni turystycznych - Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Dołączył do nich również Instytut Turystyki. Czy dzięki fuzji studenci mogą liczyć na lepszą jakość?

Aleksander Ronikier: Rozwój oparty na rzetelnej pracy i fuzji różnorodnych zespołów doprowadził do lepszego wykorzystania infrastruktury, wzbogacenia oferty studiów i wzmocnienia potencjału naukowego. Szczególnie wartościowe w historii naszej uczelni było włączenie w jej struktury Instytutu Turystyki z jego bogatym księgozbiorem i wieloletnim doświadczeniem w badaniu problemów polskiej turystyki oraz gronem kompetentnych ekspertów w tej dziedzinie.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest dziś uczelnią liderów, z kadrą wybitych wykładowców, którzy mają duże doświadczenie akademickie, przywódcze i branżowe. Oferujemy unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, po polsku i angielsku oraz online. Wysoką jakość kształcenia i badań naukowych, współpracę z biznesem i rozpoznawalność na świecie potwierdza posiadana przez uczelnię prestiżowa międzynarodowa akredytacja THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jeden z dwóch najważniejszych na świecie certyfikatów przyznawanych uczelniom o takim profilu. To taki stempel jakości, który oznacza nie tylko więcej studentów z całego świata, ale też lepsze oferty pracy dla absolwentów w kraju i za granicą.

Które kierunki studiów cieszą się największym zainteresowaniem?

Najpopularniejszym kierunkiem jest oczywiście turystyka i hotelarstwo, ale kierunek dietetyka związany i z gastronomią, i hotelarstwem również cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku będziemy modyfikowali programy nauczania na specjalności rekreacja, bowiem zmiana nawyków zdrowotnych społeczeństwa polskiego jest nakazem chwili. Rynek potrzebuje kadry wykwalifikowanej w tym obszarze.

Uczelnia zaznacza swoją obecność także na arenie międzynarodowej. Dzięki współpracy z zagranicznymi uczelniami, absolwenci mogą liczyć nie tylko na podwójny dyplom, ale także na międzynarodowe kontakty i karierę.

Mamy zawartą umowę z Business and Hotel Management School w Lucernie. Nasi studenci mogą więc zdobyć podwójny dyplom – Vistuli oraz szwajcarskiej uczelni. Taki dokument ma bez wątpienia ogromną wartość na europejskim rynku pracy. Planujemy nawiązać współpracę także z innymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Prowadzimy również liczne projekty, które pozwalają naszym studentom na zdobycie cennego doświadczenia. Jednym z nich jest unijny program Blue Tourism Opportunities, którego jesteśmy koordynatorem. Jest on poświęcony tzw. błękitnej turystyce, czyli turystyce przybrzeżnej, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Celem projektu jest m.in. doskonalenie umiejętności biznesowych absolwentów szkół wyższych, wdrażanie programów nauczania odpowiadających potrzebom gospodarki związanej z błękitną turystyką, podnoszenie kwalifikacji wykładowców w tym obszarze oraz tworzenie programów szkoleniowych.

Co jest dziś najistotniejsze w kierowaniu uczelnią? Jak kształcić, by absolwenci za kilka lat nie mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia?

Poruszamy się w bardzo przyjemnej branży, ale wymaga ona ogromnej odpowiedzialności. Edukacja w tym zakresie musi więc być traktowana bardzo poważnie i my to czynimy.

Jesteśmy uczelnią o profilu praktycznym, patrzymy zatem bacznie, jakie są trendy na rynku pracy w dziedzinach, w których się specjalizujemy. Programy kształcenia są stale monitorowane i opiniowane przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

Jesteśmy skoncentrowani na tym, aby nasi studenci zyskali wiedzę i kompetencje, które będą im naprawdę potrzebne. Uczymy krytycznego myślenia, pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Stawiamy na rozwijanie kompetencji analitycznych i społecznych.

Łączą nas bliskie relacje z biznesem. Mamy podpisane umowy o współpracy z hotelami i firmami turystycznymi, w których nasi studenci mogą odbywać praktyki zawodowe. Dzięki konkursowi „Kompasy Vistuli", który prowadzimy od kilku lat, wiemy, że nasi absolwenci naprawdę świetnie sobie radzą na rynku pracy. Są kreatywni, odważni, energiczni i konsekwentni. To atrybuty szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

Jakie plany i wyzwania stoją przed uczelnią?

Stale dążymy do tego, aby rosła liczba studentów. Pracujemy nad jeszcze lepszą ofertą studiów. Rynek zmienia się, więc my musimy być stale czujni i elastyczni, aby dostosowywać naszą ofertę edukacyjną do potrzeb. Stawiamy na współpracę z gospodarką turystyczną i hotelarską w Polsce. Nasza branża generuje około 7 proc. PKB. Chcemy dla niej kształcić kompetentne kadry, a także realizować projekty badawcze i eksperckie służące pomyślnemu rozwojowi tych dziedzin w Polsce.

Materiał powstał we współpracy ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Uczelnie wyższe
Wiedza cenna zarówno w czasach kryzysu, jak i prosperity
Uczelnie wyższe
Cyfrowe kompetencje w cenie
Uczelnie wyższe
Perspektywiczne rozwiązanie dla specjalistów
Uczelnie wyższe
Programy nauczania stale ewoluują, by nadążyć za nowoczesnymi trendami
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Uczelnie wyższe
Wykorzystanie nowych technologii to przyszłość biznesu
Uczelnie wyższe
Oferta dla przyszłych liderów i profesjonalistów