Uczelnia Vistula otwiera filie za granicą

Dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Publikacja: 07.11.2022 08:00

Uczelnia Vistula otwiera filie za granicą

Materiał powstał we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV), jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, świętuje w tym roku 30-lecie. Wiele się zmieniło przez te lata. Swoją pozycję uczelnia buduje na solidnych fundamentach poprzedników. Co udało się państwu osiągnąć?

Warzyniec Konarski: AFiBV, choć zwrócona ku przyszłości i skoncentrowana na rozwoju, ceni własną historię i promuje szacunek dla poprzedników. Nukleusem naszej uczelni była Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, a od 2012 roku jesteśmy uczelnią wyższą pod nazwą Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Z czasem dołączyły do nas cztery inne uczelnie. Nasza pozycja na rynku edukacyjnym jest ugruntowana i silna. W rankingach polskich szkół wyższych mieścimy się w czołówce. Jesteśmy rozpoznawalni w świecie i współpracujemy z wieloma zagranicznymi uczelniami. Od lat wyróżnia nas poziom umiędzynarodowienia. Kształcą się u nas młodzi ludzie ze 100 krajów świata, czym nie może się pochwalić żadna uczelnia publiczna i niepubliczna w Polsce. Niedawno Vistula otrzymała bardzo dobre wyniki ewaluacji działalności naukowej. Uzyskała kategorię „A” dla dyscypliny historia oraz nauki o zarządzaniu i jakości oraz kategorię „B+” dla nauk o polityce i administracji. Ufam, że już wkrótce pozwali to nam nadawać stopień doktora habilitowanego na kierunku zarządzanie. Chcemy utrzymać pozycję ośrodka naukowo-badawczego na wysokim poziomie. Naszą chlubą jest szkoła doktorska dająca nam prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach historia i politologia, obok podobnego – od lat – prawa w dyscyplinie ekonomia.

Uczelnia chwali się m.in. prestiżowymi, międzynarodowymi akredytacjami, które poświadczają, że spełnia najwyższe standardy w zakresie przekazywania wiedzy i badań naukowych.

Zgadza się. Wśród nich jest akredytacja CEEMAN IQA, jedna z najbardziej cenionych z grona międzynarodowych w zakresie edukacji menedżerskiej, a także ACCA w sferze rachunkowości czy PMI GAC (zarządzanie projektami). Te akredytacje przydają uczelniom prestiżu, będąc przesłankami ku uzyskiwaniu wysokich miejsc w rankingach. Są także istotnym sygnałem dla pracodawców, pokazując, że studenci i absolwenci mają pożądane przez nich kwalifikacje. Międzynarodowe akredytacje wzmacniają pozycję uczelni, ale pomaga tu także współpraca z zagranicznymi partnerami w zakresie wymiany studentów i wykładowców. Ostatnio podpisaliśmy umowę z London South Bank University (LSBU), w ramach której studenci kierunku zarządzanie mogą uzyskać podwójny dyplom.

Jest pan rektorem od przeszło trzech lat. Czy obecny

czas jest dużym wyzwaniem dla zarządzających uczelniami?

Obecny okres jest bardzo trudny. Pandemia, wojna w Ukrainie, sytuacja gospodarcza – nietrafione decyzje, niesprzyjające warunki mogą spowodować, że niektóre mniejsze ośrodki akademickie mogą zniknąć z mapy edukacyjnej. Dlatego chcemy „grać na paru fortepianach”, tzn. stawiać na współpracę bilateralną, promować program Erasmus, otwierać filie zagraniczne, by z jednej strony być konkurencyjnymi, a z drugiej być przygotowanymi na wszystkie wyzwania. Trzeba jednak przede wszystkim pamiętać o tym, że uczelnia to studenci, kadra dydaktyczno-naukowa i administracyjna. Jej prestiż, pozycję tworzą ludzie. To od kwalifikacji kadry zależy naukowy poziom szkoły wyższej, jakość kształcenia, a także wizerunek. Rektor ma być osobą, która będzie sprzyjać tworzeniu atmosfery wspólnoty. Staram się to robić.

Czy Akademia Finansów

i Biznesu Vistula planuje ekspansję na zagraniczne rynki?

Tak, przed nami duże wyzwanie. Mamy poważne plany rozwojowe. Od niedawna pracujemy nad otwarciem naszych filii za granicą. W przyszłym roku rozpoczynamy kształcenie studentów w naszej pierwszej filii w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzanie. Podobne zamiary mamy także wobec innych krajów. Nie wykluczamy tu dalszych działań. Pomysł na filie to eksperyment, który ma nam dać wiedzę o tym, na ile nasze zamiary możemy wypełniać własnymi siłami.

Czy uczelnia nadąża za dynamicznymi zmianami, które obecnie zachodzą w świecie?

Dział Karier i Praktyk AFiBV monitoruje losy absolwentów i obserwuje rynek. Dzięki temu możemy dopasowywać naszą ofertę do jego wymagań. Nasi absolwenci są z nami w kontakcie, pomagając nam w wytyczaniu kierunków rozwoju. Warto podkreślić, że nie mają problemów ze znalezieniem pracy, a ich zarobki osiągają wysoki poziom.

Chcemy jak najlepiej ich przygotować pod kątem potrzeb rynku gospodarczego. Pomocna jest tu Rada Społeczno-Biznesowa, zapewniająca nam kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym. My z kolei dostosowujemy nasze metody i techniki nauczania do jego oczekiwań. Programy kształcenia na wszystkich kierunkach zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości. Są one stale rozwijane, pojawiają się nowe specjalności. Obecnie kształcimy na 24 kierunkach, mamy studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe. Można studiować po polsku lub angielsku. Do tej pory nasze mury opuściło ponad 140 tys. absolwentów.

Na przestrzeni lat widać,

że maleje liczba studentów, zmienia się też ich podejście do studiowania. Obecna sytuacja gospodarcza może sprawić, że zainteresowanie studiami znacznie spadnie,

m.in. z powodów finansowych.

Dziś młodzi ludzie nieco inaczej patrzą na świat. Chcą szybko uzyskać samodzielność finansową, zawodową i po zdobyciu tytułu licencjata niektórzy rezygnują z nauki. My to rozumiemy, ale zachęcamy też do dalszego zdobywania wiedzy. Na razie nie narzekamy na brak zainteresowania: obecnie studiuje u nas blisko 10 tys. studentów. Są to ludzie z całego świata, dominującą grupę stanowią Ukraińcy, ale rośnie też liczba studentów z Afryki, z państw Azji Centralnej czy z Indii. Intensywnie działamy, by mieć jeszcze więcej studentów z Polski.

Jakie plany na najbliższą przyszłość ma Akademia Finansów i Biznesu Vistula?

Dążymy do zwiększenia naszej obecności na polskim rynku edukacyjnym, proponując różnorodną ofertę. Mamy kierunki, które są wkładem ze strony tych uczelni, które wchodziły z nami w alians. Mam na myśli Europejską Akademię Sztuk w Warszawie, którą prowadził przez wiele lat prof. Antoni Fałat, Wyższą Szkołę Zarządzania oraz Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku. Humaniści także zatem znajdą coś dla siebie.

Najważniejszym wyzwaniem uczelni dziś jest utrzymanie, a nawet polepszenie pozycji rankingowej i podnoszenie jakości naszej kadry. Będziemy też pracować, by nasza marka była obecna za granicą i zaznaczać naszą obecność także poprzez oddziaływanie na polskie życie publiczne w sferze biznesu i polityki. Chcemy powiększać skalę postrzegania nas jako uczelni bardzo wysoko ocenianej zarówno przez samych studentów, jak i pracodawców, tych rodzimych, jak i tych na arenie międzynarodowej.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

- 1992 – powstaje Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie

- 2006 – następuje zmiana nazwy na Akademię Finansów

- 2012 – dołącza Uczelnia Vistula, dawniej Wyższa

Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna – powstaje Akademia Finansów i Biznesu Vistula

- 2014 – dołącza Europejska Akademia Sztuk w Warszawie (EAS)

- 2015 – dołącza Wyższa

Szkoła Zarządzania w Warszawie (WSZ)

- 2019 – dołącza Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

Materiał powstał we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula

Materiał powstał we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV), jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, świętuje w tym roku 30-lecie. Wiele się zmieniło przez te lata. Swoją pozycję uczelnia buduje na solidnych fundamentach poprzedników. Co udało się państwu osiągnąć?

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Program CEEPUS wspiera studentów i akademików
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Uczelnie wyższe
Młodzież chce oglądać Perseidy. Rośnie też zainteresowanie studiami astronomicznymi
edukacja
Przemysław Czarnek wiedział, kto na uczelniach zaszczepił się przeciw COVID-19
Uczelnie wyższe
W Polsce studiuje coraz więcej osób z zagranicy
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Uczelnie wyższe
Naukowczynie: jesteśmy dyskryminowane w naszym środowisku
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej