Znamy laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning

Nagrodzone zostały m.in. projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale też pozwalające najmłodszym na poznawanie świata w atrakcyjny sposób. Cechą wspólną wyróżnionych pomysłów był wszechstronny rozwój i angażowanie uczniów.

Publikacja: 13.06.2023 03:00

Laureaci konkursu i dyrektorzy szkół, które realizują nagrodzone projekty, wraz z przedstawicielami

Laureaci konkursu i dyrektorzy szkół, które realizują nagrodzone projekty, wraz z przedstawicielami jury i FRSE

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji

– Za rozwój inicjatywy eTwinning odpowiadają przede wszystkim państwo. My w Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji (FRSE) możemy siebie określić tylko jako osoby uprzywilejowane w ten sposób, że mieliśmy możliwość z perspektywy 20 lat być świadkami historii rozwoju tej inicjatywy w Polsce. Nie nastąpiłoby to bez was – powiedział, otwierając uroczystą galę wręczenia nagród w konkursie eTwinning, Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

– My w FRSE, a także osoby w Komisji Europejskiej wszyscy bardzo dobrze wiemy, jak wielką rolę pełnicie w wyprowadzaniu polskiej edukacji na szerokie i jakościowe wody. Jesteście grupą, która stanowi i definiuje nowoczesność w polskiej edukacji – podkreślił dyrektor generalny FRSE, zwracając się do nauczycieli działających w społeczności eTwinning. – Według statystyk co szósty nauczyciel w Polsce jest eTwinningowcem, a więc osobą, dla której technologie w edukacji są codziennym narzędziem do pracy – dodał Paweł Poszytek.

Wydarzenie, które odbyło się na 34. piętrze gdańskiego wieżowca Olivia Star – najwyższego budynku w północnej Polsce – zgromadziło przeszło 120 gości, wśród których byli zarówno koordynatorzy wyróżnionych projektów, jak i dyrektorzy szkół, w których są one realizowane, a także m.in. przedstawiciele kuratoriów oświaty oraz Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Tworzą ją nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3–19 lat, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program funkcjonuje od 2005 r., wspierając innowacyjne działania nauczycieli z ponad 40 krajów.

Najlepsze, najciekawsze projekty są nagradzane na dorocznych galach. Laureaci są wyłaniani w czterech kategoriach wiekowych (projekt dla uczniów w wieku 3–6 lat, 7–10 lat, 11–15 lat oraz 16–19 lat) oraz w kategoriach dodatkowych: synergia eTwinning–Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+), dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning, debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły, oraz w dwóch kategoriach tematycznych ogłaszanych we wrześniu roku poprzedniego. W edycji 2023 były to: budowanie relacji i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz projekty o tematyce zawodowej.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

– projekt dla uczniów w wieku 3–6 lat: I miejsce Magdalena Dybiżbańska-Klinkosz z Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Gdańsku za projekt Vegstigators, II miejsce Renata Płonka z Publicznego Przedszkola nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju za Mr STEM and the 4 Seasons, III miejsce Anna Bębenek z Publicznego Przedszkola nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju za Green Wonder,

– projekt dla uczniów w wieku 7–10 lat: I miejsce Barbara Głuszcz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (woj. podlaskie) za Cub Reporters, II miejsce Elżbieta Dras ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie za Nature in Art, III miejsce Małgorzata Bielińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Oświatowym im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (woj. mazowieckie) za Future Loading…

– projekt dla uczniów w wieku 11–15 lat: I miejsce Barbara Głuszcz, Agnieszka Bączyk i Dorota Zimacka ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie za Pets and Pots, II miejsce Kamilla Stefańska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (woj. wielkopolskie) za MIE Maths Is Everywhere, III miejsce Anna Jałoszewska i Małgorzata Dwórznik z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdyni za I. N. S. P. I. R. E.,

– projekt dla uczniów w wieku 16–19 lat: I, II miejsce Eliza Bogdańska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu za Space Escape Room oraz The Fellowship of Maths, III miejsce Paweł Ciesielczuk z Technikum Ekonomicznego nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie za Europa Trivia Game,

– budowanie relacji i wyrównywanie szans edukacyjnych: Monika Knap ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach za Let’s Taste the World,

– projekty o tematyce zawodowej: Magdalena Buczma-Pawelec z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni za A Place to Stay,

– synergia eTwinning–Erasmus+: Małgorzata Sokołowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu (woj. śląskie) za L’Euro: hier, aujourd’hui, demain,

– ambasador eTwinning: I miejsce Celina Świebocka ze Szkoły Podstawowej w Jazowsku (woj. małopolskie) za Virtuelle Klassenfahrten, II miejsce Edyta Karwowska ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie za Around the World… Again!, III miejsce Katarzyna Sopolińska ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu za S.T.A.R.S. & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y.

Podczas gdańskiej gali Paweł Czapliński, koordynator Krajowego Biura eTwinning, przedstawił także wyniki pilotażu najnowszego działania programu – Klasy Patronackiej eTwinning. – Ta pionierska inicjatywa po raz pierwszy w Europie wystartowała w Polsce. Polega ona na wpisaniu programu eTwinning w siatkę godzin w szkole, przez co jest on realizowany tak jak inne przedmioty, łącznie z oceną na świadectwie – wyjaśnił Paweł Czapliński. Pilotaż został zrealizowany w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku.

Paweł Czapliński zainaugurował jednocześnie działanie Klasy Patronackiej eTwinning w pełnej skali. Szkoły chętne do realizacji tej inicjatywy mogą się zgłaszać do Krajowego Biura eTwinning w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji

Oświata
Warszawa za religię w szkole płaci aż 63 mln zł. Jak jest w innych miastach?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Oświata
Sądowe kłopoty Barbary Nowak. Prokuratura wszczyna postępowanie, ZNP wytacza proces
Oświata
100 dni rządu. Barbara Nowacka próbuje wypełniać swoje obietnice
Oświata
Dyrektorzy szkół nie zawsze z konkursu. Resort edukacji chce zmienić przepisy
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Oświata
Nauczyciele krytycznie o odchudzaniu podstawy programowej