21 polskich uczelni jest już częścią powstających Uniwersytetów Europejskich

Podczas pierwszej konferencji Uniwersytetów Europejskich w Polsce wskazano zwycięzców w konkursie pn. „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”. Wymieniono się też dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie tworzenia ponadnarodowych konsorcjów uczelni.

Publikacja: 19.05.2023 09:00

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji

Formowanie się Uniwersytetów Europejskich to aktualnie kluczowe zagadnienie w kontekście ponadnarodowego aliansu instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. Chodzi o międzynarodowe partnerstwa uczelni wyższych, które w założeniach w dalszej perspektywie mają stać się europejskimi uniwersytetami przyszłości. Komisja Europejska inicjatywę powstania Uniwersytetów Europejskich zatwierdziła w grudniu 2017 r. Jest ona częścią wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacyjnego w perspektywie do 2025 r.

Uniwersytety Europejskie to sojusze kilku uczelni, które współpracują ze sobą na polu administracyjnym, badawczym i dydaktycznym. Łączą je wspólny model zarządzania, zespoły naukowe, zintegrowana mobilność oraz wspólne i elastyczne programy kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie) realizowane w oparciu o podejścia interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i międzysektorowe. Uniwersytety Europejskie to także wspólne międzynarodowe badania i nowoczesne międzynarodowe kształcenie, które pozwoli studentom zdobywać dyplomy w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE i pozostałych czterech krajach zaangażowanych w inicjatywę.

– Komisja Europejska od wielu lat wprowadza mechanizmy, które mają spowodować, że Europa jako całość będzie bardziej konkurencyjna od Azji i Stanów Zjednoczonych nie tylko w sferze gospodarczej, ale i edukacyjnej. To globalny wyścig. I teraz jedną z flagowych inicjatyw na polu edukacji jest idea Uniwersytetów Europejskich – tłumaczy dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

44 uczelnie przyszłości

W następstwie zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. utworzono dotychczas 44 Uniwersytety Europejskie. Skupiają one 340 instytucji szkolnictwa wyższego w stolicach i w regionach 31 krajów. Utworzone już uniwersytety obejmują wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię, Serbię i Turcję. W inicjatywę zaangażowało się też już 21 polskich uczelni, w tym m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Poznańska, która jest jedyną polską uczelnią, która w swoim międzynarodowym konsorcjum pełni rolę lidera.

– Uniwersytet Warszawski należy do mocnego konsorcjum, którego zasadniczym celem jest budowa Uniwersytetu Europejskiego. Do naszego konsorcjum, które obecnie zajmuje się sprawami mobilności i dydaktyki dla studentów i doktorantów, należą: Uniwersytet w Heidelbergu, paryska Sorbona, Uniwersytet Mediolański, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Karola w Pradze, a ostatnio dołączył Uniwersytet Genewski – wskazuje prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

– W Polsce mamy prawie 400 uczelni. Wszystkie są akredytowane przy Erasmusie, a więc od niemal 30 lat uczestniczą w działaniach, których ukonorowaniem jest inicjatywa Uniwersytetów Europejskich. Dotychczas 21 polskich uczelni weszło w alianse. Zestawiając to ze statystykami europejskimi, jest to całkiem przyzwoity wynik, bo oczywiście KE nie jest w stanie wspierać wszystkich uczelni europejskich w tworzeniu konsorcjów. W porównaniu z innymi krajami UE jest to więc dobra średnia. Aktywność i zainteresowanie polskich uczelni w tym wymiarze jest naprawdę spore – podkreśla dr hab. Paweł Poszytek.

Zwycięzcy konkursu

Pierwsza konferencja Uniwersytetów Europejskich była też okazją do ogłoszenia zwycięzców w konkursie zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, który odbywał się pod hasłem „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy”. Konkurs miał na celu, po raz pierwszy w historii, wyłonienie najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki. Laureatów wyłoniono w pięciu kategoriach. W pierwszej pn. „Osobowość” nominowano pięciu naukowców. Zwycięzcą okazał się prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk z Politechniki Śląskiej. Laureatem w kategorii „Innowacje” została Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która wyprzedziła cztery inne, nominowane uczelnie. W trzeciej kategorii pn. „Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, w której nominowano pięć szkół wyższych, wygrała Politechnika Poznańska. Z kolei za „Doskonałość Erasmus+” (była to czwarta kategoria) uznano nawet dwie uczelnie, a mianowicie: Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Opolski. Wreszcie w kategorii „Wsparcie Ukrainy” zwyciężył Uniwersytet Gdański, który wyprzedził aż 14 innych nominowanych uczelni.

W konkursie nominowano osoby oraz uczelnie, które realizują lub zakończyły realizację projektu jako lider lub partner i otrzymały dofinansowanie swoich inicjatyw w ramach Uniwersytetów Europejskich z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Konferencja była też okazją do ogłoszenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konkursu na najlepszą monografię naukową poświęconą edukacji w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Szczegóły konkursu znajdują się pod poniższym linkiem.

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji

Formowanie się Uniwersytetów Europejskich to aktualnie kluczowe zagadnienie w kontekście ponadnarodowego aliansu instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. Chodzi o międzynarodowe partnerstwa uczelni wyższych, które w założeniach w dalszej perspektywie mają stać się europejskimi uniwersytetami przyszłości. Komisja Europejska inicjatywę powstania Uniwersytetów Europejskich zatwierdziła w grudniu 2017 r. Jest ona częścią wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacyjnego w perspektywie do 2025 r.

Pozostało 88% artykułu
Oświata
Czy wirtualny nauczyciel poprowadzi lekcje? Tak, jeśli nie zachęcimy młodych do pracy w szkole
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Oświata
NIK krytycznie o ocenach w szkole
Oświata
Prof. Wileczek: badaliśmy, czy „kys” powinno być w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku
Oświata
Marek Konopczyński kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka
Oświata
Ile Barbary Nowak jest w małopolskiej kurator oświaty?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości