Materiał powstał we współpracy z Dassault Systèmes

W jaki sposób technologie zmieniają dzisiejszy rynek pracy?

Rynek pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. Rozwój technologii, takich jak internet rzeczy, robotyka, sztuczna inteligencja, big data, druk 3D czy blockchain, stanowi wyzwanie dla sposobu funkcjonowania przemysłu i transformuje jego modele biznesowe. Ale będzie też miał ogromny wpływ na krajobraz zatrudnienia w najbliższych latach.

Już teraz widzimy, że w wyniku postępującej automatyzacji i cyfryzacji procesów zmienia się zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności pracowników. Jednocześnie, ze względu na niską podaż i silną konkurencję, osób o takich umiejętnościach na rynku pracy jest za mało.

Patrząc w przyszłość – według szacunków The Institute of the Future – 65 proc. zawodów, które dzisiejsi uczniowie będą wykonywać w swojej karierze, jeszcze nie powstało. To nie powinno dziwić, bo to rzeczywistość, którą znamy od lat. Kto 20 lat temu myślał o tym, że zostanie menedżerem ds. mediów społecznościowych?

Jakich kompetencji poszukują w związku z tym pracodawcy?

Jeden trend jest już wyraźnie zarysowany: przyszłe miejsca pracy będą wymagały szerokiej wiedzy z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki (ang. STEM). Według badań przeprowadzonych przez rząd Australii do 2026 roku około 75 proc. miejsc pracy w najszybciej rozwijających się branżach będzie wymagać umiejętności STEM. Ta liczba powinna być wyraźnym sygnałem także dla innych krajów.

Oprócz twardych umiejętności wzrośnie zapotrzebowanie na kompetencje związane z przywództwem, innowacyjnością, rozwiązywaniem problemów, kreatywnością i otwartością na współpracę.

I jeszcze jedna istotna kompetencja, której znaczenie jest szczególnie widoczne w dobie Covid-19: szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Potrzeba elastyczności i konieczność uczenia się przez całe życie stają się coraz bardziej widoczne, bo biznes szybko ewoluuje, a technologia redefiniuje procesy i modele funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jakie nowe wyzwania dla pracowników przyszłości i systemu edukacji wynikają z tych zmian i z oczekiwań pracodawców?

Musimy przygotować studentów i specjalistów, aby dobrze odnaleźli się w powstających i zmieniających się miejscach pracy, zarówno w sektorach rozwijających się, jak i tych o ugruntowanej pozycji, takich jak produkcja, opieka zdrowotna, nauki przyrodnicze i infrastruktura.

Aby odnieść sukces w zatrudnianiu i szkoleniu, firmy muszą przewidzieć, jakich zawodów i umiejętności będą potrzebować w przyszłości, dostosować programy uczenia się i rozwoju (L&D) do swoich obecnych potrzeb, a także strategicznych kierunków na przyszłość. Powinny także współpracować ze szkołami w celu stworzenia programów, które przygotują uczniów do innowacyjności i konkurowania w szybko zmieniającym się środowisku.

W jaki sposób Dassault Systèmes wspiera studentów i innowatorów?

Oferujemy im dedykowane programy ukierunkowane na edukację, ale – co równie ważne – wspieramy także ich innowacyjne pomysły po wejściu na ścieżkę zawodową.

W ramach programu 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence dostarczamy zarówno studentom, jak i profesjonalistom wiedzy oraz know-how niezbędnych do odnalezienia się na zmieniającym się rynku pracy. Centra dołączające do programu uzyskują wiedzę pozwalającą im tworzyć wyjątkowe możliwości edukacyjne dzięki wykorzystaniu wirtualizacji na platformie 3DEXPERIENCE oraz najnowocześniejszych urządzeń. Kursy i programy nauczania są tworzone we współpracy z lokalnymi pracodawcami i prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.

Robimy jednak znacznie więcej. W 2015 roku uruchomiliśmy 3DEXPERIENCE Lab, globalne, otwarte laboratorium innowacji, którego celem jest przyspieszenie realizacji przełomowych pomysłów, mających pozytywny wpływ na społeczeństwo. Trzy– cztery razy w roku odbywają się sesje, podczas których przedsiębiorcy i innowatorzy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach sześciu tematów: City, Life, Lifestyle, Internet of Things, Ideation i Fablab. Ponieważ 3DEXPERIENCE Lab wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, każdy projekt aplikujący do programu musi być zaangażowany w realizację co najmniej jednego z nich. We wrześniu otworzymy 3DEXPERIENCE Lab w Monachium, które będzie wspierać start-upy z regionu. Ta inicjatywa otwiera także nowe możliwości dla polskich start-upów i innowatorów.

Jak w praktyce wygląda wsparcie 3DEXPERIENCE Lab?

Start-upy, które dołączają do programu, uzyskują dostęp do platformy 3DEXPERIENCE, aby cyfrowo opracowywać swoje projekty. Korzystają także z mentoringu i wiedzy specjalistycznej.

Ma to dla nich kluczowe znaczenie, ponieważ platformy oparte na chmurze, takie jak platforma 3DEXPERIENCE, oferują nowe możliwości w zakresie projektowania, produkcji, testowania czy certyfikacji. Platforma umożliwia wszystkim uczestnikom projektu dostęp do jednej wersji danych, dzięki czemu różne działy mogą ze sobą współpracować – otrzymując dostęp do danych wymaganych dla danej roli. To zupełnie nowe podejście – zintegrowane doświadczenie cyfrowe – usuwa wewnętrzne silosy, które spowalniają innowacje, i pozwala na symulowanie perspektywy konsumenta w całym procesie projektowania i dostawy. Jaki jest efekt? Start-upy mogą przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE zaoszczędzają bowiem znaczną ilość czasu i kosztów przy opracowywaniu prototypów. A wtedy mogą skupić się na tym, w czym są najlepsze, czyli na rozwiązywaniu problemów w kreatywny sposób i rzucaniu wyzwań gigantom.

Materiał powstał we współpracy z Dassault Systèmes